Over Arcadia

Visie en waarden

Het schoolbestuur reikt vanuit een christelijke inspiratie aan de lokale directeurs en schoolteams een efficiënt en werkbaar kader aan om samen kwaliteitsvol en divers basis- en secundair onderwijs te realiseren, met respect voor eigen schoolculturen.

Visie en waarden

Onze missie

Het schoolbestuur reikt vanuit een christelijke inspiratie aan de lokale directeurs en schoolteams een efficiënt en werkbaar kader aan om samen kwaliteitsvol en divers basis- en secundair onderwijs te realiseren, met respect voor eigen schoolculturen.

Onze visie

Het schoolbestuur engageert zich ervoor dat de pedagogische projecten van de scholen kunnen gerealiseerd worden.

Bestuurlijk

  • Het schoolbestuur baseert zich op de principes van de Katholieke Dialoogschool en de opdrachtsverklaringen van het katholiek basis- en secundair onderwijs.
  • Het schoolbestuur bezit een brede expertise met een warm hart voor kwaliteitsvol onderwijs en voor alle actoren.
  • Het schoolbestuur kenmerkt zich door integriteit, respect, vertrouwen en transparantie.

Optimalisatie

  • Het schoolbestuur zet zich in voor integrale kwaliteitsontwikkeling door systematisch en planmatig te werken en zich continu te professionaliseren.
  • Het schoolbestuur bundelt de competenties en zet de middelen efficiënt in, volgens het solidariteitsprincipe, binnen een geschikte organisatiestructuur.

Schaalvergroting

  • Het schoolbestuur denkt schooloverstijgend.
  • Het schoolbestuur creëert ruimte voor scholen die als gelijkwaardige partners samenwerken aan de ontwikkeling van innoverend en divers onderwijs.